پاسخگویی به مشکلات شما افتخار ماست

هر لحظه در کنار شماییم

بازرگانی نوین

telephone

تلفن تماس

09113133186

arroba

آدرس ایمیل

mehdi.yahyazadeh@yahoo.com

placeholder

ارتباط با ما

جهت ارتباط با واحد امور نمایندگان :

مدیر امور نمایندگان

آقای مهندس باباجانزاده

Phone: +98 911 853 4016
Email: babajanzade.ali@yahoo.com

توسعه کسب و کار نوین

Phone: +98 901 393 0595
Email: info@bazargani-novin.com

مدیر فنی سایت

آقای مهندس یحیی زاده

Phone: +98 911 367 3284
Email: mehdi.yahyazadeh@yahoo.com

Bazargani Novin

iran, tehran

Phone: 021 33 5151 81
Email: info@bazargani-novin.com

جزییات بیشتری را در دسترس دارید

از صحبت با شما خوشحال می شویم

    نظرات ارسالی برخی از مشتریان ما

    از مشاهده نظرات شما لذت می بریم